Er is door de gemeente beloofd dat de vernielde vloer van het pand Van der
Schoot aan de Kleine Berg zal worden hersteld.