Er is al in 2000 een sloopvergunning afgegeven voor de pandjes aan de Kloosterdreef. Wij
zullen een verzoek doen aan de gemeente om de vergunning in te trekken. Bovendien zullen
wij contact opnemen met de architect van het plan, Perrée & Partners.