Wij moeten met de Dela gaan praten over de Paterskerk. Er is in de Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit als drie keer over de kerk gesproken. De werkgroep monumenten zal dit gesprek
proberen te arrangeren.