De projectgroep heeft een bezoek gebracht aan het pompgebouw en heeft veel respect voor
wat er gedaan is. Er volgt nog een gesprek met de architect.
Voor wat betreft het Gloeilampplantsoen is het afwachten hoe de gemeente zal reageren op
de verwoesting die door de eigenaar op het terrein is aangericht voordat het ‘opschonen’
werd gestaakt.
Er is nog geen overeenstemming tussen Goevaers en de gemeente over het parkeren bij
gebouw TQ, noch over de algemene toegankelijkheid van de omgeving.