De ontwikkeling van het Gloeilampenplantsoen moet in relatie staan tot Strijp T. Wij verzetten ons tegen de bouwplannen van de eigenaar.