De ontwikkeling op Strijp T loopt goed, mede dank zij supervisor Adriaan Geuze. Er wordt getracht zo min mogelijk te slopen.
Het is niet de bedoeling dat de weg door Stijp T een doorgaande weg naar de Achtseweg wordt. Die verbinding dient alleen voor bestemmingsverkeer.
Goevaerts wil het Gloeilampenplantsoen meer bij de plannen betrekken. De gemeente schrijft de eigenaar van het Gloeilampenplantsoen aan het opgetrokken bouwwerk weg te halen.