Het Glaspoortmonument wordt op 22 oktober a.s. onthuld op een grasveldje op de hoek van
de PSV-laan en de Glaslaan.
Het Stootblokproject zal in een van de komende maanden worden afgerond.