Het is nog niet zeker of de gemeente meedoet met het Symposium Dubbelbestemmingen.
Dat is vreemd, omdat in het gesprek met wethouders Schreurs en Seuren in maart medewerking
is toegezegd. Indien de gemeente inderdaad geen hulp biedt bij het aanschrijven
van andere gemeentes gaat, het Symposium niet door.