Er is een gesprek geweest met Ronald Rijnen over het experimentele welstandsbeleid en de
functie van onze rapporten daarbij. Zoals het er nu naar uitziet, hebben onze rapporten over
de Geestenberg en Hanevoet geen enkele status. Die zouden ze kunnen krijgen als de burgerij
alsnog belangstelling toont om te experimenteren met het nieuwe beleid, maar die belangstelling
lijkt gering te zijn. Als het experiment niet doorgaat, blijft het beleid zoals het was.