Wij steunen het huidige plan Willemstraat-H. Geeststraat, omdat de panden aan de Willemstraat
zullen worden ontzien, met uitzondering van de onderdoorgang tussen beide panden.