Het kennismakingsgesprek met de nieuwe Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft plaatsgevonden
en verliep in goede sfeer. Het gebruikelijke halfjaarlijkse gesprek met de commissie
zal worden voortgezet. Er is gesproken over de onmogelijkheid nieuwe monumenten voor te
dragen (de commissie was verrast over het slot op de lijst en wil vernemen wat de reden
hiervan is), De commissie was ook verrast te horen over de binnenstadsvisie; zij was daar
niet bij betrokken. Verder is het gebrek aan bescherming voor de binnenstad aangestipt.