Er is een periodiek overleg geweest tussen de gemeente en erfgoedinstellingen. Met H.
Wensing van de gemeente zijn afspraken gemaakt over het feit dat veel panden bescherming
behoeven, maar niet kunnen wachten op een herziening van de bestemmingsplannen.
Als wij adressen aanleveren, kan hij voorbereidingsbesluiten maken voor toekomstige bestemmingsplanwijzigingen,
waardoor de bescherming direct ingaat.