Wij zijn uitgenodigd voor de hoorzitting over de panden aan de Kloosterdreef, die daags na
de vergadering plaatsvindt. Inmiddels is gebleken dat onze bezwaren nauwelijks werden
aanhoord en van de tafel werden geveegd. Over sloopvergunning en bestemmingsplan
mocht niet meer worden gesproken.