In de Steentjeskerk wordt door de gebruiker op Tweede Kerstdag een festival georganiseerd.
Aangenomen mag worden dat hiervoor door de gemeente vergunningen zijn afgegeven. Het
is echter de vraag of voldoende is gedacht aan de brandveiligheid. Er zou voor het gebouw
een bestemmingsplan in de maak zijn, dat een stuk tegemoet komt aan de wensen van Kolen,
de aanstaande eigenaar. Het is aan onze werkgroep Ruimtelijke Kwaliteit om dat straks
te bekijken.
De gemeente dient een onderhoudsplan voor haar monumenten te hebben. Wat staat daarin
over de Steentjeskerk? Wij zullen de gemeente een brief sturen met de vragen die wij hebben
t.a.v. het gebruik anders dan als showroom.