Bij Willemstraat 21-23 is de dreiging van sloop (exclusief de voorgevel) nog steeds aanwezig.
Wij blijven er voorstander van het hele pand te handhaven. Wij zullen dit duidelijk maken
in een brief aan de Raad, met afschrift aan B & W en Mebaverdi.