Wij blijven voorstander voor het handhaven van de huidige rooilijn.
Wij zullen de Nicolaas Clopperstichting vragen of die de panden kan overnemen. De
gemeente bestudeert de verschillende mogelijkheden nog, maar zal ons berichten voordat
een definitief besluit wordt genomen.