Bij het pand Demer 49 is met een gemeentelijke vergunning en een positief
advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit een raampartij in de frontgevel uitgebroken
en vervangen door één nieuw raam. Duidelijk is, dat de ‘dubbelbestemming’ hier geen
bescherming heeft geboden. De betreffende ambtenaar had geen idee welke panden een
dergelijke bescherming hebben, noch welke consequenties dubbelbestemming heeft en de
Welstandcommissie blijkbaar evenmin. Wij sturen een brief aan de gemeente.