De groep heeft kennisgenomen van de plannen van Stam & De Koning met het complex aan
de Deken van Somerenstraat. Wij zullen een reactie geven met een aanvulling op de kaders
die door de gemeente zijn gesteld. Er is bezorgdheid over de toename van het verkeer in de
stad door de groei van het aantal hoogbouwprojecten.