De groep kijkt wat er landelijk gebeurt op het gebied van herbestemming en wijst op Helmond
als positief voorbeeld. In onze buurgemeente bestaat echter al lang een geregeld en
goed overleg tussen de gemeente en de kerken.