De fontein Van Jacques Slegers behoorde tot de Heuvelgalerie. De eigenaar heeft gebruik
gemaakte gebruik van zijn recht om het monument na een sloopmelding te verwijderen. Het
zou versleten zijn geweest. Inderdaad was het door de eigenaar al jaren slecht onderhouden.