Naar aanleiding van een afbeelding in de krant wordt opgemerkt, dat het zaak is alert te zijn
op de plannen voor de plek van het voormalige Politiebureau op de hoek van de Deken van
Somerenstraat en de Grote Berg.