Er komt een vervolgafspraak met Lucas om het NatLab-gebouw te bezoeken. De secretaris
coördineert. Er bestaat een plan om de geschiedenis van het NatLab vast te leggen.