De werkgroep heeft waardering voor het plan voor het zg. Marconiplein. R. Nordt had op
persoonlijke titel zitting in de jury. Er moet nu ook worden gekeken naar de rest van het plein.
Daarbij wordt allereerst gedacht aan het bestaande bankgebouw.