Er bestaat onbehagen over het gebruik van de Steentjeskerk, waarvan zelfs niet duidelijk is
wie tegenwoordig de eigenaar is (een holding?). Er zou een studie gemaakt moeten worden
voor de ontwikkeling van heel het gebied rondom de kerk tot de Frederiklaan, inclusief het
noordelijke deel van de Gagelstraat. Jo Coenen heeft hiervoor op verzoek van Museum
Kempenland ooit een globaal plannetje gemaakt. Op 14 februari is er een meningsvormende
vergadering over het Emmasingelkwadrant.