Er is een brief uitgegaan over Marienhage, waarin waardering wordt uitgesproken voor de
plannen, maar ook suggesties worden gedaan, o.m. over het behoud van de inventaris van
de kerk. Er zal in een kleinere groep verder worden gepraat, waarbij ook Groen inbreng zal
hebben. Overleg met Dela en de architecten is zeer gewenst. Daarna zal de visie opnieuw
worden voorgelegd aan de voltallige vergadering.