De Clopperstichting wil het kerkje op het voormalige Beatrixkamp verkopen. Er is een liefhebber,
maar de gemeente heeft bezwaar. Trefpunt Groen is het met ons eens dat de verkoop
door moet gaan.