De werkgroep inventariseert de kunst in het publieke domein en gaat na wie de eigenaars
ervan zijn.
Hoe moeten we omgaan met de kunst van Peter Struyken.