Het heeft geen zin om tegen het voor ons negatieve besluit in beroep te gaan.
Naar verluidt is het bouwplan echter afgefloten. Dat is een goede reden om de gemeente te
vragen om de oude sloopvergunning in te trekken en om voortaan nieuwe sloopvergunningen
aan een termijn te binden.