De DELA lijkt geen interesse te hebben om met ons te praten over haar plannen voor de
Paterskerk. Het is voor ons zaak de ontwikkelingen te volgen, niet alleen vanuit het oogpunt
van de monumenten, maar ook wat betreft de ruimtelijke ontwikkeling en het groen.