Schutterbosch is welstandsvrij. De bewoners zijn het niet eens met het bestaande beeldkwaliteitsplan.
Hoe denkt de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit hierover? Het is voor Woonbedrijf
mogelijk om op een strook langs de autoweg drie lagen hoog te bouwen.