In tegenstelling tot de beloften na de gang van zaken bij het TD-gebouw is er ook bij de plannen voor de Deken van Somerenstraat geen transparantie. De gemeente kiest drie plannen uit, die ter inzage zullen komen. Wij, noch het buurtcomité krijgen inzage in de overige.