Wij hebben aandacht gevraagd voor een aantal verbouwingen en afbraak van (delen van)
panden in dit beschermd stadsgezicht. Er is door de gemeentewege toegezegd, dat zij de
gang van zaken eens onder de loep zal houden.