Er is nog steeds een gebrek aan transparantie. De betrokken ontwikkelaars hebben een
zwijg- en geheimhoudingsplicht.
Er is desondanks een oriënterend overleg geweest met een van de partijen die mogelijk het
gebied gaat ontwikkelen. Binnenkort volgt een gesprek met een andere partij. De drie door
de gemeente geselecteerde partijen moeten voor einde mei een verder uitgewerkt plan gereed
hebben.