Als antwoord op onze brief heeft E. Doeve van DELA laten weten dat hij ons op de hoogte
zal houden van de verdere afwegingen en ontwikkelingen, maar in de praktijk gebeurt dat
nog niet zo als wij wenselijk vinden. Er is in een heel kort tijdsbestek een overleg met enkele
personen georganiseerd, waaraan door Liz Dewitte en Fons Spijkers (op privé-titel) is deelgenomen.
De gemeente (M. Delil) heeft toegezegd ons opnieuw voor overleg uit te nodigen.