Wij gaan aangifte doen tegen de eigenaar van het Gloeilampenplantsoen, omdat hij volgens
bepalingen in de Natuurbeschermingswet schuldig is aan het begaan van economische delicten.