Inmiddels is er wel duidelijkheid over de inhoud van de term ‘karakteristiek’ in de bestemmingsplannen.
De term betekent dat alleen een vergunning voor gehele of gedeeltelijke
sloop kan worden verleend als de betreffende werkzaamheden de cultuurhistorische waarden
niet op onaanvaardbare wijze aantasten. Het Prijtkerkje is karakteristiek.
Wij worden op korte termijn door de gemeente uitgenodigd voor een gesprek met de eigenaar
van het Prijtkerkje.