Dit complexe plan wordt er door de gemeente in ijltempo doorgedrukt, terwijl er een goed
debat nodig is. B & W nemen de beslissing. Wij kregen nauwelijks de tijd om het plan te bestuderen.