Er is nog steeds een gebrek aan transparantie. De betrokken ontwikkelaars hebben in feite
nog steeds een zwijg- en geheimhoudingsplicht. Er komt nog overleg met de buurt. Ook wij
willen bij dat gesprek aanwezig zijn. Op 27 juni wordt gesproken over de keuze.