Er bestaat een plan om in Genneper Parken weer een educatieve ruimte te creëren, maar in
het bestemmingsplan is daarmee nog geen rekening gehouden. De financiën vormen een
probleem.
De gemeente heeft een procedure aangespannen tegen de molenaar op Gennep. Zij wil het
huurcontract ontbinden.
Er bestaat een plan om Park & Ride bij Oranje-Rood enz. terug te geven aan de natuur, als
de parkeergarage gereedkomt. Maar het is de vraag of het ooit zover zal komen.