De gedenkbomen op de Hondsheuvels zijn voor de helft uitgegeven. Nieuwe aanmeldingen
komen nog steeds binnen.
De Stichting Gedenkbomen heeft een kleine subsidie gekregen van de RABO-bank.
Aan de Stichting zal worden voorgesteld een boom te planten voor Wil Wernink.