De werkgroep gaat allereerst een inventarisatie maken van de bedreigde kerken en kapellen
en het religieus erfgoed dat op korte termijn vrij komt. Later kan die lijst worden uitgebreid
met informatie over kunstschatten e.d.
Wij hebben ook deelgenomen aan een gesprek over de toekomst van de Fatimakerk en de
nieuwbouw bij de kerk. Daarover volgen nog nadere gesprekken.