Er wordt hard gewerkt aan het realiseren van meer erfgoedbordjes. Het streven is elk jaar
enkele nieuwe toe te voegen.
In het fietstunneltje bij IKEA, op de grens van Eindhoven en Son, zal aan het publiek worden
duidelijk gemaakt wat in deze omgeving is opgegraven en hoe mensen hier vroeger leefden.
Enkele jaren geleden werden hier de resten van nederzettingen uit de midden- en late bronstijd
en vroege ijzertijd opgegraven.