Er is een gesprek gepland tussen de eigenaar en de beoogde toekomstige eigenaar van
het Prijtkerkje. Ook buurtbewoners hebben ideeën voor het gebouwtje. Het kerkje moet als
verloren worden beschouwd. Getracht wordt een zichtbare herinnering te bewaren in de
aangepaste nieuwbouw.