Campina merkt drie panden aan als monumentaal. Er is vooroverleg geweest over de procedure. Inspraak lijkt echter een “wassen neus”. Campina zal zijn drie voorkeursprojecten aan de groep tonen. Daar mogen wij (de groep met buurtbewoners en belangenverenigingen) er dan één van kiezen. Als dat niet tot een uniform advies leidt, zal de gemeente zijn voorkeur uitspreken.