Wij hebben een uitnodiging ontvangen om te verschijnen voor de hoorzitting over het Koetshuis Fens naar aanleiding van ons bezwaar tegen het verwijderen van de voeder- en drinkbakken.
In de redengevende omschrijving van het pand wordt niet gerept over de voederen drinkbakken.