De monumentenschouw heeft plaatsgevonden. Tijdens de wandeling is o.m. aandacht gevraagd
voor onbeschermde, maar wel beeldbepalende gebouwen. Een nieuwe vondst was
de achter een betrekkelijk nieuwe gevel verscholen sigarenfabriek van Schröder aan de
Vestdijk. Het gebouw zal worden voorgedragen voor plaatsing op de gemeentelijke lijst. Dat
is belangrijk, omdat het blok waar het toe behoort nog steeds op de gemeentelijke slooplijst
staat.
Uit de gang van zaken rond het Koetshuis is weer eens gebleken, hoe belangrijk de beschrijvingen van de monumenten kunnen zijn. Nu bleek die onvoldoende om de panden te beschermen. Het mag toch niet zo zijn dat in een koetshuis elementen als ruiven en voederbakken mogen worden weggetimmerd of op een andere manier aan het oog mogen worden onttrokken? Wij moeten hierover contact opnemen met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.