Er zal overleg worden gepleegd met gemeente en de architect over het ontwerp bestemmingsplan Emmasingelkwadrant-Fellenoord met o.m. nieuwbouw aan de Gagelstraat en het TAC-gebouw. De Gagelstraat dreigt hier te verdwijnen, terwijl die op de Cultuurhistorische Waardenkaart staat. Ook hier kan de vraag worden gesteld, wat die bescherming in de praktijk betekent.