De bewoners van het Victoriaplein zijn bang dat bij een herverkaveling van het gebied, een stuk van het beoogde park sneuvelt. Bij de gemeente een plan om de Gagelstraat vanaf de Mathildelaan tot de Vonderweg recht te rekken. Daarmee zou het oude tracé verdwijnen dat voorkomt op de kaart van Van Deventer uit 1560. Op een deel van het oude tracé worden dan wooneenheden opgetrokken. Hierover moet worden gesproken met Jos Rooymans. We zullen op de meningsvormende vergadering van de gemeenteraad inspreken.