De zg. ‘marktconsultatie’ die moet leiden tot de verkoop van het TD-gebouw maakt duidelijk, hoe weinig transparant dergelijke processen zijn. In feite eindigt het ermee, dat besluiten worden genomen zonder inspraak van de raad of de buurt. Zo’n consultatie zou moeten beginnen in de raad, die de voorwaarden zou moeten stellen.