Marktconsultatie blijft een punt van aandacht, met name ten aanzien van het TD-gebouw. Er vinden gesprekken met meerdere partijen plaats, het is niet duidelijk of de basisvoorwaarden (bv een wijziging van bestemmingsplan etc) bij iedere kandidaat bekend zijn (en dezelfde zijn).